Miejski Ośrodek Kultury
95 - 015 Głowno 
ul. Kopernika 45
 tel./fax: 42 719 11 43
mail: mokglowno@mok.glowno.pl

NIP: 733-12-75-065


Kontakty

MOK GŁOWNO

95-015, ul. Kopernika 45

NIP: 733-12-75-065


+48 42 719 11 43