Miejski Ośrodek Kultury w Głownie to instytucja, której celem jest zaspokojenie potrzeb mieszkańców miasta i gminy w zakresie uczestnictwa w kulturze, wspieranie regionalnych tradycji i inicjatyw kulturalnych, animowanie twórczych form uczestnictwa w kulturze oraz wspomaganie animatorów kultury w ich działaniach na rzecz rozwoju społecznego ruchu kulturalnego i powszechnej aktywności kulturalnej, prowadzenie działalności w zakresie edukacji kulturalnej dzieci,młodzieży oraz osób dorosłych poprzez działalność instruktażowo-metodyczną.

 

 

 


Kontakty

MOK GŁOWNO

95-015, ul. Kopernika 45

NIP: 733-12-75-065


+48 42 719 11 43