2010-09-18 11:00

3 Artystyczne Spotkanie Seniorów "Czar Jesieni"

28 zespołów oraz 18 prezentacji solowych , w tym jeden duet zaprezentowało się w III
Artystycznych Spotkaniach Seniorów „Czar Jesieni” pod patronatem Burmistrza Głowna zorganizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie. Zespoły z całej Polski tj. Opoczna , okolic Wielunia / tj. Białej , Czarnożył , Naramic , Chorzyny / Piotrkowa Trybunalskiego , Łasku , Rzgowa , Bielawy koło Wrocławia , Pabianic , Wiśniowej Góry , Brójec , Strykowa, Konstantynowa Ł , Zduńskiej Woli , Koluszek, Brzezin , Osjakowa ,Głuchowa oraz Nowosolnej. do naszego ośrodka kultury przyjeżdżały już na godzinę przed rozpoczęciem się zmagań konkursowych. Zgodnie z regulaminem – który znacznie zmienione w porównaniu do roku 2009 ponieważ zmniejszono ilość wykonywanych utworów : i tak dla zespołu przewidziano tylko dwa utwory o łącznym czasie do 6 minut ,natomiast dla solistów i duetów przydzielono czas prezentacji do 3 minut nasze Spotkania trwały prawie 7 godzin bez żadnej przerwy. . Imprezę otworzył Burmistrz Głowna Pan Wojciech Brzeski oraz dyrektor MOK Urszula Zawadzka , która prowadziła cały konkurs.
W jury konkursu zasiadły: Pani Aleksandra Guni - absolwentka Akademii Muzycznej w Łodzi , dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Łodzi, prowadząca również Szkołę Muzyczną w Głownie . oraz Pani Grażyna Andrzejewska – nauczyciel muzyki .wielokrotna jurorka konkursów w MOK.
Komisja jurorska obejrzała łącznie 46 pozycji konkursowych razem ponad 400 osób , osobno oceniając zespoły a osobno solistów i duet. Ponieważ zespoły były bardzo różnorodne począwszy od chórów , kapel ludowych , zespołów wokalnych i śpiewaczych , kabaretów czy zespołów obrzędowych jury przyznało następujące nagrody:
I nagroda : chór „Camarata” ze Rzgowa zespół śpiewaczy „Czerwona Jarzębina” z Bielawy k/Wrocławia oraz zespół „Brzezinianki” z Brzezin –
II nagroda –zespół „Akordeonistów” z Ochotniczej Straży Pożarnej w Andrespolu – Wiśniowa Góra, chór „Radość Życia” z Piotrkowa Trybunalskiego oraz zespół śpiewaczy „Biała” z Białej k/Osjakowa
III nagroda chór „Echo” Stryków , kapela ludowa „Wiśniowiacy „ z Wiśniowej Góry oraz kapela „Złota Jesień „ z Koluszek
Wysoki poziom konkursu spowodował ,że jury przyznało aż siedem wyróżnień , które otrzymały zespoły : zespół śpiewaczo-obrzędowy „Naramice” z Osjakowa , zespół „Pod brzozami” z Pabianic , zespół teatru tańca Ladies Dance ze Zduńskiej Woli , kabaret „Rydz” amatorski zespół śpiewaczy „Bukowianki” z Brójec, zespół wokalny „Złota jesień” z Pabianic oraz zespół śpiewaczy „Czeremcha” z Miejskiego Ośodka Kultury w Głownie , który zaśpiewał utwory „Uśmiech” i „Bandę”. Wszystkie zespoły otrzymały pamiątkowe puchary , dyplomy , dyplomy również otrzymali instruktorzy przygotowujący zespoły do konkursu. Nagrodami pierwszymi były czeki na kwotę 300 zł , drugimi czeki na kwotę 250 zł , trzecimi - czeki na kwotę 200 zł. Zespoły wyróżnione otrzymały czeki na kwotę 100 zł.
Soliści w tym duet podobnie jak zespoły zaprezentowali różnorodny program , od przyśpiewek ludowych w tym góralskich , ballad , gawęd przeplatanych opowieściami po np. takie utwory jak „Bella Donna” , walc „Vrancois” ”Ech mała” czy nawet własne utwory zarówno pod względem tekstu jak i kompozycji. Jury przyznało :
I nagrody :dla Lucyny Furlepy z Wielunia i Janiny Adamczyk z Debiny-Osjaków
II nagrody: dla Czesławy Dziedzic z Brzezin i Bernadetty Micoty z Pabianic
III nagrody : dla Wacława Wieluńskiego z Bielawy k/Wrocławia oraz Jerzego Wojciecha Osińskiego z Głowna .
Jury postanowiło wyróżnić podobnie jak w zespołach więcej niż planowano bo aż cztery prezentacje . Wyróżnienia przypadły :Kazimierze Kliś / lat 76 - debiut solowy/ z Białej k/Wielunia , Danucie Guzek z Głuchowa , Wiesławie Jackiewicz z Wiśniowej Góry oraz duetowi z Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie tj. Barbarze Sękalskiej i Danucie Krawczyk za utwór „Bella Donna” Wszyscy w tej kategorii również otrzymali dyplomy oraz nagrody rzeczowe , min. Czajniki bezprzewodowe, komplety szkła, ręczniki , koce itp .Nagrody i dyplomy oraz puchary wręczała w imieniu Burmistrza Głowna pani Barbara Lisowska – kierownik Referatu ds. Infrastruktury Społecznej oraz jurorki naszego konkursu.
Podczas kolejnych przesłuchań , gdy jedni zmagali się z konkursem inni biesiadowali w ogrodzie MOK gdzie również były śpiewy i tańce owocujące integracją zespołów z różnych stron oraz w holu ośrodka Kultury posilając się poczęstunkiem z grila oraz pączkami i pyszną herbatą i kawą , które serwowane były przez pracowników MOK na bieżąco.
Miejski Ośrodek Kultury dziękuje sponsorom tj. Burmistrzowi Głowna panu Wojciechowi Brzeskiemu , Bankowi Spółdzielczemu w Głownie i Prezes Pani Czesławie Fortunie oraz Starostwu Powiatowemu w Zgierzu i panu Tomaszowi Jędrzejczakowi , dzięki którym nasza impreza podczas posumowania została bardzo wysoko oceniona przez zespoły biorące w niej udział. Wszystkie zespoły zapowiedziały ponowny przyjazd do Głowna za rok co zostało zapisane przez nie w naszej kronice. Kolejny Czar Jesieni już niedługo bo we wrześniu 2011 roku. Oczywiście - SERDECZNIE ZAPRASZAMY do GŁOWNA!!.

PS. Impreza tej rangi i z takim rozmachem wymaga ogromnego zaangażowania , pracy , przygotowań , przeprowadzenia jej , ugoszczenia zaproszonych osób a później posprzątania- bardzo nieliczna kadra MOK oraz pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych i stażyści - spisali się na szóstkę – i za to WSZYSTKIM dziękuję. Dyrektor MOK Urszula Zawadzka

 

—————

Powrót


Kontakty

MOK GŁOWNO

95-015, ul. Kopernika 45

NIP: 733-12-75-065


+48 42 719 11 43