2010-10-28 18:00

I Spotkanie w projekcie "Przy muzyce o zatrudnieniu"

Prezentacja multimedialna dotycząca „Usług i i instrumentów rynku pracy " przeprowadzona przez doradcę zawodowego Elżbietę Kurek /UP Głowno/ rozpoczęła realizację pierwszego spotkania w kolejnym już projekcie realizowanym przez Miejski Ośrodek Kultury w Głownie z Europejskiego Funduszu Społecznego Kapitał Ludzki .Pojekt ten pt. „Przy muzyce o zatrudnieniu ”jest z konkursu 1/POKL/7.3/2010 który ogłoszony został przez Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi . Projekt trwał będzie trzy miesiące tj do końca 2010 r Cel ogólny naszego projektu to zwiększenie działań promocyjno-integracyjnych na rzecz aktywizacji i integracji społeczności lokalnej ukierunkowane na zwiększenie mobilności zawodowej i aktywności społeczno - kulturalnej na terenie miasta Głowno .
Doradca zawodowy podczas prezentacji omówiła usługi i instrumenty rynku pracy które są dużą możliwością zaistnienia na tym rynku osób bezrobotnych, którzy nie mają pracy z różnych przyczyn / utrata pracy, ukończenie szkoły i nie podjęcie dotychczas żadnej pracy , chęć powrotu na rynek pracy po urodzeniu dziecka czy wyjście z uzależnienia/ Podczas spotkania można było dowiedzieć się w zależności od indywidualnej sytuacji danej osoby z czego skorzystać aby podjąć zatrudnienie , omawiano staże , możliwość zatrudnienia w ramach robót publicznych czy prac interwencyjnych , jakie trzeba spełniać warunki , gdzie się zgłosić i jak próbować wyjść z bezrobocia Doradca zawodowy również omówiła możliwości skorzystania z dotacji na rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej , a także możliwości podjęcia dalszej nauki za unijne pieniądze. Doradca zawodowy służył także osobom zainteresowanym dodatkowymi informacjami podczas indywidualnych rozmów w dalszej części spotkania.
Podczas spotkania zorganizowany został punkt w którym Pani Sylwia Palmowska posiadająca własną firmę od roku 2009 ” Salon Sylvia” strzyżenie psów i kotów była do dyspozycji zainteresowanych osób chcących skorzystać z jej doświadczenia jak samemu spróbować rozpocząć działalność na własny rachunek .Obaw jak to zwykle bywa na początku jest wiele, co jest zupełnie zrozumiałe.. Spotkanie uatrakcyjniła część artystyczna w wykonaniu Kapeli znad Baryczy , która przez ponad 2 godziny bawiła zgromadzonych. Odbyło się również wspólne śpiewanie z kapelą , a także konkursy wokalne dla chętnych na scenie z nagrodami w postaci płyt kapeli. Poczęstunek przygotowany wspólne z uczestnikami spotkania był okazją do wspólnych rozmów , wymiany sugestii ,wspólnego oglądania wystawy ponad 50 obrazów namalowanych podczas III Pleneru „Pejzaż malowany ziemi łódzkiej” , która jest czynna w naszym ośrodku kultury do 15 listopada 2010

Kolejne spotkanie informacyjno-integracyjne współfinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego w dniu 26 listopada 2010 o godz. 17.30 , doradca zawodowy opowie jak założyć własną firmę, będzie wiele ważnych informacji , w tym przepisów prawnych dot zagadnienia , będzie kabaretowa część artystyczna w wykonaniu „Trzeciego Oddechu Kaczuchy” , kolejne spotkanie z przedsiębiorcą , który prowadzi swój mały biznes , będzie poczęstunek i wspólna integracja.. Wszystkie zainteresowane osoby serdeczne zapraszamy do MOK Głowno .

 

—————

Powrót


Kontakty

MOK GŁOWNO

95-015, ul. Kopernika 45

NIP: 733-12-75-065


+48 42 719 11 43