2011-02-03 12:15

Regulamin i karta zgłoszenia Anna Jantar

 

VI Festiwal Piosenek Anny Jantar

„Czas jest złotem”

pod patronatem

Burmistrza Głowna Grzegorza Janeczka

 

11 marca 2011  godz.11.00 MOK GŁOWNO

                       

 

mokglowno.webnode.com

 

 REGULAMIN:

dokumenty do pobrania mokglowno.webnode.com

 

    - Cel imprezy

·        Popularyzacja piosenek Anny Jantar wśród dzieci i młodzieży

·        Integracja osób i zespołów wokalnych upowszechniających kulturę wokalną w środowisku młodzieżowym

·        rozwijanie wrażliwości estetycznej dzieci i młodzieży poprzez bezpośredni kontakt z muzyką (twórczością Anny Jantar)

      - Termin i miejsce

·        11 marca (piątek) 2011 r. godz. 11.00

·        Miejski Ośrodek Kultury w Głownie ul. Kopernika 45

    - Uczestnicy

W Festiwalu   udział biorą TYLKO SOLIŚCI w kategoriach wiekowych:

·        do 11 lat

·        12-15 lat

·        powyżej 15 lat

- Warunki uczestnictwa

Wykonawca prezentuje maksymalnie dwa dowolne utwory z repertuaru piosenek Anny Jantar

Tytuły wykonywanych piosenek należy zgłosić telefonicznie jak najprędzej do MOK Głowno, aby wykluczyć powielenie poszczególnych utworów (tj. ten sam utwór może być wykonywany tylko przez dwóch solistów). O przyjęciu piosenki do Festiwalu decyduje pierwszeństwo zgłoszenia telefonicznego przez uczestnika, instruktora, bądź placówkę delegującą i potwierdzeniu przez organizatora.

Uczestnicy wcześniejszych edycji Festiwalu nie mogą prezentować w konkursie utworów z poprzednich edycji. Konieczny nowy repertuar. 

    Organizator nie przewiduje prezentacji tej samej piosenki  więcej niż dwa razy !!! 

·        Organizatorzy zapewniają sprzęt nagłaśniający i możliwość wcześniejszych prób w dniu Festiwalu od godz. 9.00

·        Zaleca się podkłady muzyczne zarejestrowane na CD audio ,   bądź akompaniament własny

·        Każdy uczestnik może wykonywać max dwa utwory (np. jeden utwór z podkładem muzycznym, drugi z akompaniamentem własnym , lub oba albo z podkładem albo z akompaniamentem)

·        Wszyscy uczestnicy Festiwalu przesyłają do dnia 2 marca 2011 wypełnioną kartę zgłoszenia na adres Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie , faksem/ 0-42-719-11-43/ bądź drogą internetową email : mokglowno@op.pl

·        MOK nie ubezpiecza uczestników festiwalu

·        Uczestnicy przyjeżdżają na koszt własny lub koszt placówki delegującej.

Uczestnicy Festiwalu powinni przyjechać na miejsce rozpoczęcia Festiwalu (Miejski Ośrodek Kultury w Głownie ul. Kopernika 45) co najmniej 30 minut przed rozpoczęciem imprezy, w celu ustaleń organizacyjnych.             

            - Ocena JURY

Profesjonalne Jury powołane przez Organizatorów będzie oceniało:   

      Warunki głosowe, dobór repertuaru, interpretację, ogólny wyraz artystyczny

            - Nagrody

Zwycięzcy poszczególnych grup wiekowych otrzymują dyplomy i nagrody.

Wszyscy uczestnicy Festiwalu otrzymują dyplomy uczestnictwa.

           - Postanowienia końcowe

               

Za sprzęt i rzeczy osobiste zagubione w czasie festiwalu organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności.

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów:

509-300-399 Urszula Zawadzka   510-165-441 Hubert Ziarnik

 

 

Karta Zgłoszenia

VI Festiwalu Piosenek Anny Jantar

„ Czas jest złotem”

Pod Patronatem Burmistrza Głowna Grzegorza Janeczka

11 marca 2011 godz . 11.00

 

1.     Imię i nazwisko solisty

......................................................................................................................................

 

2       Kategoria wiekowa

          a/ do 11 lat      b/ 12-15 lat   c/ powyżej 15 lat/ odpowiednie zakreślić/

 

3       Imię i nazwisko instruktora / tel kom ......................................................

 ....................................................................................................................................

 

4       Placówka delegująca, adres, nr telefonu oraz  e mail.

....................................................................................................................................

 

....................................................................................................................................

5       Repertuar

 

1    ..............................................................................................................................

 

2   ...............................................................................................................................

 

 

 

 6  Rodzaj akompaniamentu (odpowiednie zakreślić)

a.  akompaniament własny

b.  płyta CD audio (nie mp3)

c. czy potrzebne pianino

 

Pieczęć instytucji delegującej 

 

 

.............................................                                               Dyrektor

        

                                                                            ……………………………..

 

 

—————

Powrót


Kontakty

MOK GŁOWNO

95-015, ul. Kopernika 45

NIP: 733-12-75-065


+48 42 719 11 43