Poniżej numer rachunku bankowego

Miejskiego Ośrodka Kultury w Głownie:

BS Głowno

62 8787 0000 0026 7764 2000 0003

 

Wpłat przelewem na konto MOK za zajęcia dla dzieci

organizowane przez nasz ośrodek należy dokonywać

do końca każdego miesiąca za dany miesiąc. Dziękujemy. 


Kontakty

MOK GŁOWNO

95-015, ul. Kopernika 45

NIP: 733-12-75-065


+48 42 719 11 43