„O!to Głowna Foto” – konkurs fotograficzny

Miejski Ośrodek Kultury w Głownie organizuje wyjątkowy konkurs fotograficzny pn. "O!to Głowna Foto”. Przedmiotem konkursu jest wybór najlepszych fotografii przedstawiających walory Głowna i najbliższej okolicy w trzech kategoriach: pejzaż, architektura oraz „Rodzinna Re-Kreacja”. 

Zdjęcia można przesyłać na adres: konkurs@mok.glowno.pl. Dla trzech najlepszych fotografii w każdej z kategorii przewidziane zostały atrakcyjne nagrody rzeczowe. Pozostałe zdjęcia zostaną wykorzystane w promocji miasta, a najlepsze będą także wyeksponowane w przestrzeni publicznej. Konkurs potrwa do 9 sierpnia 2019 r. a jego rozstrzygnięcie oraz wręczenie nagród odbędzie się w dniu 24 sierpnia 2019 podczas Święta Głowna. Patronat nad konkursem objął Burmistrz Głowna – Grzegorz Janeczek.

Regulamin konkursu dostępny jest stronie www.mokglowno.webnode.pl oraz na stronie www.glowno.pl do pobrania poniżej.


Kontakty

MOK GŁOWNO

95-015, ul. Kopernika 45

NIP: 733-12-75-065


+48 42 719 11 43