PROJEKT "LOKOMOTYWĄ PO WIEDZĘ"  edycja Wiosna 2018 w Głownie 

W dniu 25 stycznia 2018r. w Łódzkim Domu Kultury odbyła się uroczysta inauguracja projektu ekologiczno-artystycznego dla dzieci z województwa łódzkiego „Lokomotywą po wiedzę – edycja wiosna 2018. Miasto Głowno reprezentowane jest przez Miejski Ośrodek Kultury, który w ścisłej współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 3 został zakwalifikowany do uczestnictwa w w/w projekcie i znalazł się wśród wybranych 21 miast i gmin z terenu województwa łódzkiego do jego realizacji . Projekt patronatem honorowym objął Marszałek Województwa Łódzkiego Witold Stępień, który wraz z Dyrektorem Łódzkiego Domu Kultury Jackiem Sokalskim zainaugurowali działania projektowe. W tym dniu również zostało podpisane porozumienie dwustronne min. pomiędzy Łódzkim Domem Kultury a Miejskim Ośrodkiem Kultury w Głownie dotyczące realizacji projektu, który trwać będzie przez okres 12.02.2018-14.05.2018. Z Głowna na inaugurację oprócz partnera projektu tj. MOK oraz osób dorosłych bezpośrednio zaangażowanych w projekt w Szkole Podstawowej Nr.3 jako jedyną zaproszono 20-osobową grupę młodzieży z klas IV i V- adresatów projektu , która rozpoczęła warsztatowe działania ekologiczno-artystyczne. Pod okiem twórczyni Julity Pierzchały młodzież wykonała z różnych resztek tkanin i odpadów LALKI-MOTANKI. Zarówno Marszałek Witold Stępień jak i Dyrektor Jacek Sokalski wspierali uczestników podczas pracy twórczej, sami próbowali swoich sił artystycznych ale też rozmawiali z naszymi reprezentantami. Projekt został dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi. Partnerami strategicznymi projektu są: Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi oraz Instytut Architektury i Urbanistyki Politechniki Łódzkiej. Realizacja obejmuje program edukacyjny w formie warsztatów oraz udział w konkursach . Łódzki Dom Kultury zapewnia: koordynację i opiekę merytoryczną nad całością projektu, materiały i sprzęt niezbędny do przeprowadzenia zajęć, sfinansowanie transportu grup i honorariów instruktorów prowadzących warsztaty, działania informacyjno-promocyjne. Zarówno dla MOK jak i Szkoły wszystkie działania są bezpłatne, a ukierunkowane na stworzenie EKOLOGICZNEGO SPEKTAKLU TEATRALNEGO „ZIELONA REWOLUCJA” na podstawie własnego scenariusza.Aby było to możliwe uczestnikom projektu dostarczona będzie wiedza i umiejętności uwzględniające ekologiczny charakter pracy artystycznej. I tak, adresaci zadania będą uczestniczyć w 5 typach warsztatów, w trakcie których wykorzystane będą materiały z recyklingu i upcyklingu do wykonania kostiumów, scenografii, aranżacji wnętrz do przedstawienia teatralnego „ZIELONA REWOLUCJA”. Finałem projektu będzie prezentacja interaktywnego spektaklu „ZIELONA REWOLUCJA” w wykonaniu uczestników projektu i z udziałem publiczności Projekt obejmie realizację 5 typów warsztatów, które bazują na idei zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska, każdy warsztat poprzedzony zostanie prezentacją/prelekcją dotyczącą tego, czym jest ekologia, w jakim celu dbamy o środowisko naturalne i oszczędzamy energię, czym jest segregacja odpadów i czemu ona służy (pojęcia recyklingu i upcyklingu), jakie nawyki trzeba w sobie wykształcić, abyśmy mogli o sobie powiedzieć, że dbamy o środowisko i rozumiemy zagrożenia, jakie niesie za sobą nadmierny konsumpcjonizm, degradacja ekosystemów, czym jest efekt cieplarniany, nadmierny wyrąb lasów, erozja gleby itd. i co robić, aby ograniczyć zanieczyszczenie środowiska, zapobiec powstawaniu odpadów i jak je zagospodarować i dlaczego warto zastanowić się zanim coś wyrzucimy – jedzenie, odzież, papierowe pudełko....Projekt ekologiczno-artystyczny dla dzieci z województwa łódzkiego „Lokomotywą po wiedzę –” to konkurs ,który zrealizowany będzie w 4 kategoriach: 1. kategoria na najbardziej ekologiczny kostium do spektaklu teatralnego „ZIELONA REWOLUCJA” 2. kategoria na najbardziej ekologiczną scenografię do spektaklu teatralnego „ZIELONA REWOLUCJA” 3. kategoria na wykonanie ekologicznego spektaklu teatralnego „ZIELONA REWOLUCJA” (kategoria dotyczyć będzie finalnego działania) 4. kategoria na najlepszą relację z pracy podczas projektu – uczestnicy projektu będą na bieżąco umieszczać na fanpage’u Łódzkiego Domu Kultury na portalu społecznościowym Facebook, a także w lokalnych mediach relacje ze swoich działań z wykorzystaniem wykonanych na warsztatach animacji filmowych – relacja, która będzie się odznaczać najciekawszą formą artystyczną i wykaże najlepsze zrozumienie i wykorzystanie informacji o ochronie środowiska w pracy nad projektem, zdobędzie uznanie jury. Najlepsze prace w konkursie w 4 kategoriach zostaną nagrodzone za I, II, III miejsce przez Jury konkursu nagrodami rzeczowymi oraz wyróżnieniami. Pełen program edukacyjny w ramach projektu stanowią spotkania i warsztaty: 1. Tkanina 1: Warsztat z projektowania ubiorów i elementów scenograficznych z surowców odzyskanych (miejsce: Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi/ŁDK) połączony z prezentacją nowoczesnej architektury budynków ASP w Łodzi. Na warsztatach uczestnicy zapoznają się z metodami konstruowania ubiorów scenicznych oraz elementów scenograficznych z materiałów odzyskanych: papieru, tektury, tkanin, włókien, butelek typu PET, plastikowych korków i zakrętek, słomek do napojów, patyczków od lodów, czasopism itd. Użyte materiały poddane zostaną fizycznemu recyclingowi. 2. Tkanina 2: Warsztat z projektowania ubiorów metodą aplikacji (miejsce: Łódzki Dom Kultury). Uczestnicy warsztatów stworzą ubiory z fragmentów tkanin, filcu, pasmanterii i dodatków krawieckich przyniesionych przez uczestników warsztatów z domu, jako „rzeczy do wyrzucenia” lub pozyskanych w sklepach z odzieżą używaną, naklejając je bądź przyszywając do tkaniny lub kartonu. Użyte materiały poddane zostaną fizycznemu upcyklingowi. 3. Warsztat ze scenografii ekologicznej – inspiracja architekturą biomorficzną (miejsce: Politechnika Łódzka, Instytut Architektury i Urbanistyki) Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z rozwiązaniami pro-środowiskowymi szczególnie dotyczącymi przestrzeni publicznych. W trakcie zajęć zostaną wykonane elementy dekoracji nawiązujące do proekologicznych rozwiązań architektonicznych m.in. z tektury. Użyte materiały poddane zostaną fizycznemu recyclingowi. 4. Warsztat/prelekcja o idei zrównoważonego zarządzania zasobami środowiska w Miejskim Ośrodku Kultury lub w Szkole w Głownie. Na warsztatach/prelekcjach ich uczestnicy dowiedzą się od praktyków zaangażowanych od lat w działania proekologiczne o wszystkich najważniejszych aspektach ochrony środowiska. Dzieci i opiekunowie uczestniczący w projekcie będą miały zadanie by zaprosić na warsztat/prelekcję jak najwięcej osób: rodziców, dziadów kolegów i koleżanki ze szkoły. Wykład/prelekcja stanie się wtedy wydarzeniem lokalnym.5. Warsztat aktorsko-teatralny w Miejskim Ośrodku Kultury lub Szkole w Głownie Warsztaty aktorsko-teatralne ukierunkowane na odegranie ról w spektaklu „ZIELONA REWOLUCJA” będą prowadzone przez wykwalifikowanych instruktorów. Efektem finalnym wszystkich warsztatów będzie Spektakl teatralny „ ZIELONA REWOLUCJA”.  


           

 


Kontakty

MOK GŁOWNO

95-015, ul. Kopernika 45

NIP: 733-12-75-065


+48 42 719 11 43Organizator Projektu

/album/lokomotywa-po-wiedze-2018/ldk-czarny-png/

——————————


Patronat Honorowy

/album/patronat-honorowy/marszalek-jpg/

——————————


Projekt dofinansowany przez WFOSiGW w Łodzi

/album/projekt-dofinansowany-przez-wfosigw-w-lodzi/wfosigw-l-jpg/

——————————


Partner PŁ

/album/partner-pl/politechnika-lodzka-logo-png/

——————————


Partner ASP Łódź

/album/partner-asp-lodz/logo-asp-z-napisem-rgb-jpg/

——————————